Kalajoen Metsästysyhdistys yleinen kesäkokous 28.7.2022 klo 19.00 Venteläntalolla


 1. Kokouksen avaus klo 19.07 läsnä 26 jäsentä.


 1. Valitaan kokousvirkailijat: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 • puheenjohtaja Tuukka Saarela

 • sihteeri Hilla Kaarlela

 • pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat Reijo Okkonen ja Jouni Alho


 1. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


 1. Esityslistan läpikäyminen ja hyväksyntä, hyväksytään


 1. Uusiksi koejäseniksi hyväksyttiin: Kalle Roimela, Jarkko Siironen, Joni Ahola, Hugo Stenbäck, Markku Kotala.


 1. Riistakolmiolaskenta suoritetaan 6.8.2022 klo 9, kokoontuminen seuran majalle. Uusille koejäsenille ilmoitetaan laskennan ajankohta. Uudet koejäsenet velvoitetaan osallistumaan laskentaan.


 1. Metsästysajat valtion aikojen mukaan paitsi ei kaurispukin kevätpyyntiä.

 1. Rauhoitusalueet: Rauhoitusalueet nettisivujen kartan mukaisesti.

Rauhoitusalueilla rusakon pyynti sallittu lumen tullessa pitkäsenkylän rauhoitusalue, sovitaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Muista sopia myös pihojen lähellä liikkuessa kiinteistön omistajan kanssa.


 1. Rauhoituspäivät:

Jouluaatto, joulupäivä. Ajokokeisiin maastot 30.9, 6.12, 10.12, 11.12 ja 30.12. Mahdollisista muista rauhoituspäivistä ja tarkemmat koemaastoalueet ilmoitetaan erikseen seuran nettisivuilla.


 1. Saaliskiintiöt

 • Jänis/Rusakko ei kiintiötä

 • Kauris pyynti alkaa 1.10.2022 5 kpl + 1.12.2022 10 kpl. Kaatolupa 1kpl/henkilö, seuruepyynnissä kaato voidaan suorittaa myös sen henkilön lukuun, joka ei ole vielä ampunut Kaurista. Ampuminen seurueessa ennakkosopimuksen mukaisesti! Yhteen ajoon ammutaan korkeintaan 1 kauris. Kauriin kaadosta ilmoitus nettiin välittömästi!

 • Fasaani, Jos istuttaa linnun maastoon, voi sen myös pyytää taikka maksu 20 € seuran tilille.

 • Pyy ei kiintiötä

 • Riekko ja Peltopyy ja Koppelo ja Naarasteeri rauhoitettu.

 • Metsäkanalinnut 3 kpl mustia, sisältää 1 metson. Ilmoitusvelvoite metsosta sihteerille. Teeren ja Metson peltopyynti kielletään!


 1. Vieraskortit Maksu seuran tilille, ohjeet löytyy www.kalmy.fi

Nimeksi vieraskortti ja vieraan ja isännän nimi maksun lisätietoihin. Hinta on 10€/vieras/päivä, mahdollinen saalis menee isännän kiintiöstä. Kauriin, Hirven ja Hanhen metsästykseen ei myydä vieraskortteja. Seuran nettisivuilla tilinumero ja tarkemmat ohjeet.


 1. Muut esille tulevat asiat

Selvitetään mahdollisuutta järjestää kiinnostuneille jäsenille kauriin pyyntireissu Etelä-Suomeen.


Petojen pyynti seurojen välisen entisen sopimuksen mukaan, saa mennä naapuriseurojen puolelle ajon perässä.


Helmi vieraspetohanke, hankkeeseen nimetyillä 5 hlöllä lupa pyytää myös Kalmyn alueeseen sisältyvällä Helmi-alueella.


Ilmoita minkki- ja supisaaliista puheenjohtajalle esim. tekstiviestillä pvm, laji, määrä, sukupuoli.


Valtuutetaan Mika Männikkö hoitamaan ilveslupa-asiaa yhteistyössä Vasankarin ja Käännän seurojen kanssa.


Muista ilmoittaa kaikki suurpetohavainnot yhteyshenkilöille Mika Männikkö, Mika Ängeslevä tai Ville Vähäsarja. Pelkkä jälkihavainto omariistaan ei riitä.


Selvitetään mahdollisuutta järjestää nuorisotoimintaa Riistanhoitoyhdistyksen tai Metsästäjäliiton kanssa.


Vesilintumetsästyksessä merenranta-alueilla kielletään luotiaseen käyttäminen koko metsästyskauden ajan! Sekä kielletään vesilintumetsästyksessä peltoalueilla luotiaseen käyttäminen syyskuun alkuun asti.


Metsästysvuokrasopimuksia voivat tehdä kaikki seuran jäsenet! Soitto Jouni Alholle tai Lasse Mäkelälle joilta saa myös metsästysvuokrasopimuspohjia.


 1. Päätettiin kokous klo 20.39Pöytäkirjan tarkastajat: Jouni Alho ja Reijo OkkonenTalvikokous 2022

Kesäkokous 2021

Talvikokous 2021

Kesäkokous 2020

Talvikokous 2020

Kesäkokous 2019

Talvikokous 2019

Kesäkokous 2018

Talvikokous 2018

Kesäkokous 2017

Talvikokous 2017

Ylimääräinen kesäkokous 11.8.2016

Kesäkokous 2016

Ampumatapahtumat 2016

Talvikokous 2016

Hirvenhaukkukokeet 14.11.2015

Kesäkokous 2015

Talvikokous 2015

Toimintakertomus 2014

Kesäkokous 2014

Talvikokous 2014

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintakertomus 2013

Kesäkokous 2013

Talvikokous 2013

Toimihenkilöilmoitus 2013

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintakertomus 2012

Kesäkokous 2011

Talvikokous 2011

Toimihenkilöilmoitus 2011

Toimintasuunnitelma  2011

Toimintakertomus 2010